Coaching

"Termin coach pochodzi od średniowiecznego staroangielskiego słowa "coche", które oznacza wóz podróżny albo powóz.(...) Pojęcie "coachingu" w sensie edukacyjnym wywodzi się z koncepcji, która głosi, że nauczyciel "przeprowadza" studenta przez egzaminy. (...)

Wszystkie rodzaje coachingu powinny odpowiedzieć na istotne pytanie:
"W jaki sposób można uczynić organizację bardziej skuteczną, poprzez rozwój osobisty pojedynczych menedżerów i liderów działających indywidualnie i w zespołach?"

R.Dilts: Od przwodnika do inspiratora, czyli coaching przez duże "C".
Wydawnictwo PINLP, Warszawa 2006

Treningi indywidualne

 

Coaching jest formą pracy i wspierania rozwoju osób i grup w różnych obszarach aktywności zawodowej i życiowej. Pomaga osobom i zespołom w realizacji zadań i wyzwań  przez aktywizowanie mocnych stron, przekraczanie osobistych barier i ograniczeń oraz efektywniejsze współdziałanie czy kierowanie innymi.

W procesie coachingu dążymy do osiągnięcia konstruktywnej zmiany, skupiając się na definiowaniu i osiąganiu konkretnych celów. Metody, które stosujemy są zorientowane na pracę z celem, na kreowanie rozwiązań, promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.

 

Wyróżniając obszary i zakres tematyczny, jakiego dotyczy coaching, możemy wyróżnić:

 • coaching wykonawczy (executive coaching) – adresowany do prezesów, dyrektorów, kluczowych menadżerów. Dostarcza umiejętności wspierających oraz pomagających w rozwijaniu i radzeniu sobie z trudnościami z obszaru prowadzenia biznesu, zarządzania firmą i ludźmi,
 • coaching zawodowy (firmowy) – dotyczy rozwoju umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, wsparcia i nauki potrzebnych umiejętności, przekonań niezbędnych do dalszego rozwoju kariery zawodowej.

 

Zastosowanie NLP w coachingu nadaje mu szczególnie praktyczny charakter, pozwalając maksymalnie zoptymalizować przebieg tego rodzaju pracy, uwzględnia wszystkie poziomy funkcjonowania człowieka.

Coaching może dotyczyć m.in. następujących tematów:

 • doskonalenie umiejętności komunikowania się i kierowania innymi,
 • wystąpienia publiczne, prezentacje,
 • skuteczne zarządzanie zespołem,
 • motywowanie siebie i innych,
 • efektywne podejmowanie decyzji,
 • rozwiązywanie problemów oraz radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi,
 • rozwijanie kreatywności,
 • organizacja czasu i działań,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi oraz zarządzanie emocjami,
 • zwiększenie efektywności uczenia się (wiedzy czy umiejętności),
 • wprowadzanie zmian.