Jan Kokociński

  • Jan Kokociński

    Jan Kokociński

Coach i trener - konsultant, Mistrz NLP (certyfikat Polskiego Instytutu NLP, akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt). Prowadzi szkolenia z zakresu Zarządzania Organizacją, jak również projekty zmian systemowych w przedsiębiorstwach i korporacjach. Prowadzi również szkolenia z zakresu Zarządzania Przez Cele, wprowadza w przedsiębiorstwach Balanced Scorecard (Zrównoważona Karta Wyników)..

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, kierunek – Inżynieria Środowiska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w treningach pracowników działów produkcyjnych wszystkich szczebli.

Prowadzi treningi i szkolenia dedykowane konkretnym przedsiębiorstwom budowlanym – w czym ma wieloletnie doświadczenie praktyczne.