Obszary działania

 • Szkolenia handlowe

  • aktywny telemarketing
  • sprzedaż i obsługa klienta
  • konstruowanie ofert handlowych
  • negocjacje handlowe
  • zamykanie sprzedaży
  • efektywne zarządzanie czasem pracy
 • Szkolenia menadżerskie

  • budowanie zespołu
  • motywowanie zespołu
  • kierowanie zespołem
  • zarządzanie sobą w czasie
  • zarządzanie konfliktem
 • Warsztaty - komunikacja i zespół

  • doskonalenie pracy zespołowej
  • komunikacja wewnątrz organizacji
  • doskonalenie procesów i procedur międzywydziałowych
 • Szkolenia HR

  • tworzenie systemu oceny (dlaczego jest ważne, cele oceny pracowników, kryteria oceny pracowników)
  • odpowiedź na pytanie: kto powinien oceniać kogo
  • częstotliwość dokonywania oceny
  • zarządzanie zasobami ludzkimi 
  • systemy motywowania
 • Szkolenia z zarządzania przedsiębiorstwem

  • zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
  • budowanie systemów motywacyjnych
  • metody zarządzania w czasie i systemami obrotów  dokumentacji źródłowej (planowanie i kontrola)
  • zarządzanie kompetencyjne
  • zarządzanie poprzez systemy controlingu wewnętrznego i zewnętrznego
  • fazy rozwoju grupowego powiązane z rolą w grupie i wykorzystanie potencjału nieformalnych liderów
  • komunikacja zarządcza – formy i metody komunikacji  menadżerów w przedsiębiorstwie
  • kompleksowe zarządzanie kadrami