Oferta

Metoda działania - system konsultacyjny i interaktywny

Poszczególne elementy są opracowywane wspólnie z pracownikami danego działu

 

Wszystkie systemy i działania są wprowadzane po wcześniejszym, precyzyjnie zdefiniowanym, systemie potrzeb klienta zgodnie z założeniem ideowym Właściciela Firmy.

 

NASZĄ WYJĄTKOWĄ KOMPETENCJĄ JEST OPRACOWYWANIE I REALIZOWANIE KOMPLEKSOWYCH PROJEKTÓW DORADCZYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA.

 

Projekty mogą dotyczyć:

 • Przejścia przez zmianę organizacyjną w firmie;
 • Podniesienia efektywności pracowników danego szczebla, np. przedstawicieli handlowych, kadry zarządzającej niższego / średniego / wyższego szczebla;
 • Budowania zespołów;
 • Radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • Doradztwa personalnego.

 

Realizowane przez nas tematy (ramowo):

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - metoda TQM;
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie;
 • Zarządzanie - metodyka BSC - strategiczna karta wyników (metoda według Roberta S. Kaplana i Dawida P. Nortona lub Huberta K. Rampersad`a);
 • Budowanie systemów motywacyjnych (na bazie feedback 180/360 stopni) oraz budowa systemów motywacji ekonomicznej powiązanej z systemem ocen okresowych;
 • Metody zarządzania w czasie i systemami obrotów dokumentacji źródłowej (planowanie i kontrola);
 • Zarządzanie kompetencyjne;
 • Zarządzanie poprzez systemy controllingu wewnętrznego i zewnętrznego;
 • Komunikacja zarządcza - formy i metody komunikacji managerów w przedsiębiorstwie;

Powyższe tematy mogą być również realizowane w formie szkoleń dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.


Służymy naszym doświadczeniem w zakresie:

 • Life-coachingu - rozwoju osobistego w kontekście nie-terapeutycznym;
 • Executive-coachingu - rozwijaniu umiejętności wspierających oraz pomoc w rozwijaniu i radzeniu sobie z trudnościami z obszaru prowadzenia biznesu, zarządzania firmą i ludźmi;
 • Coachingu zawodowego - rozwoju umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, polegającym na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności, przekonań niezbędnych do dalszego rozwoju kariery zawodowej.

 

Coaching może dotyczyć np.:

 • Skutecznej komunikacji;
 • Motywowania siebie i innych (poziom komunikacji i przekonań, wartości);
 • Organizacji czasu;
 • Radzenia sobie ze stresem;
 • Controllingu;
 • Podejmowania decyzji i dopowiedzialności;
 • Bycia przywódcą bądź mentorem dla innych członków firmy.